2017-03-14

Ny information om dolda fel

Konsumenternas Försäkringsbyrå får många frågor om försäkringar för dolda fel och om färdigställandeskydd, en försäkring du kan teckna vid ny- eller ombyggen. Vi har skrivit ny information om de viktigaste reglerna.

En dolda felförsäkring ger ett visst skydd till dig som säljer ditt hus, om köparen i efterhand ställer ekonomiska krav på grund av dolda fel. Försäkringsskyddet består i första hand av att försäkringsbolaget åtar sig att utreda om kravet faller under ditt ansvar som säljare.

- Dolda felförsäkringar har många undantag, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. De omfattar huvudsakligen dolda fel i konstruktionen av själva bostadsbyggnaden. Det är vanligt att försäkringarna inte gäller för till exempel installationer av el, värme och vatten.

Dolda felförsäkringen är säljarens skydd

Du som köper en fastighet bör vara medveten om att alla fel du upptäcker i efterhand inte betraktas som dolda fel. En köpare har ett långtgående ansvar för att undersöka huset vid köpet. Det är en rätt vanlig missuppfattning att köpare tror att bara en dolda felförsäkring har tecknats, kan de få ersättning när de upptäckt något slags fel på huset.

- Så är det inte, förklarar Andrea Ekeblad Szanto, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Om det finns en dolda felförsäkring, utreder försäkringsbolaget om felet är ett dolt fel eller inte. Och det är viktigt att komma ihåg att när det är säljaren som har tecknat dolda felförsäkringen, vilket är det absolut vanligaste, så är det säljaren som skyddas genom försäkringen.

Färdigställandeskydd

Om du ska låta bygga ett hus eller göra någon bygglovspliktig åtgärd på ditt nuvarande hus så behöver du i många fall teckna ett så kallat färdigställandeskydd. Kravet på att du också ska ha en byggfelsförsäkring upphörde dock den 1 juni 2014.

Du kan läsa mer om de här försäkringarna och hur de gäller här:

Om dolda felförsäkringar.

Om färdigställandeskydd.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå