2016-09-06

Nu tar vår bolånekalkyl hänsyn till de nya amorteringskraven

Vi har arbetat om vår bolånekalkyl så att den tar hänsyn till lagkravet på att den som tar nya bolån ska amortera dem. Den tar också utgångspunkt i Finansinspektionens föreskrifter för hur amorteringen ska gå till. Amorteringskravet började gälla den 1 juni 2016.

Ska du köpa en ny bostad och behöver låna till köpet? Då kan du enkelt beräkna vad lånet kommer att kosta dig med hjälp av vår bolånekalkyl.

Kalkylen tar hänsyn till hur mycket du maximalt får låna med bostaden som säkerhet, det vill säga högst 85 procent av bostadens pris. Dessutom räknar kalkylen ut hur mycket du måste amortera enligt de nya reglerna för amortering av bolån. Reglerna innebär att du måste amortera 1 procent på skulden varje år om ditt lån uppgår till mellan 50 och 70 procent av bostadens marknadsvärde och 2 procent per år om skulden är över 70 procent.

Kalkylen är förinställd på maximal belåning (85 procent), men du kan enkelt laborera med att höja kontantinsatsen eller ändra på amorteringsbeloppet. Du kan också lägga in ett så kallat topplån om en del av ditt bolån är ett topplån.

Resultatet visar hur mycket ditt lån kostar per månad och du får även en uppgift om det totala beloppet för det första året. Vi redovisar också månadskostnaden om räntan på ditt lån skulle höjas med 1 procentenhet.

Läs mer på Finansinspektionens webbplats: amortering av bolån.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå