2016-10-10

Nu redovisar vi september månads snitträntor för bolån

Konsumenternas Bank- och finansbyrå redovisar varje dag aktuella bolåneräntor (listräntor) för de elva största aktörerna på marknaden. I jämförelsen hittar du också bankernas genomsnittsräntor, eller snitträntor.

Sammanställningen visar de största aktörernas aktuella  listräntor tillsammans med snitträntorna för de senaste sex månaderna.

- Det är ganska lätt att hitta snitträntorna genom att gå in på de olika bankernas webbplatser, men den som vill jämföra flera banker får en samlad bild direkt i vår jämförelse, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Genomsnittsräntan är den ränta som bankens kunder i genomsnitt fått på sina bolån den senaste månaden. Banken ska enligt regler från Finansinspektionen publicera sina genomsnittsräntor senast fem vardagar efter varje månadsskifte. Banken ska också informera kunderna om vad som påverkar den ränta som kunden i slutänden får på sitt lån. Om du får en rabatt på boräntan, och hur stor, beror bland annat på hur stort lånet är, hur hög belåningen är i förhållande till bostaden, vilken kreditvärdighet du har och hur ”bra” kund du är i bankens ögon. Tanken med snitträntan är bland annat att den ska förbättra din möjlighet att fatta ett medvetet beslut om bolånet och att det ska vara lättare att jämföra olika erbjudanden.

-  Snitträntan är ett bra verktyg för att jämföra olika bankers räntor och en bra utgångspunkt när du diskuterar vilken ränta du kan få på just ditt lån, säger Ulf Rydstedt, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Snitträntorna för ett lån med 3 månaders bindningstid låg i september på mellan 1,32 och 1,65 procent hos elva banker. För 1 års bindningstid låg snitträntorna på 1,53 till 1,76 procent hos de tio banker som redovisade denna bindningstid. Skillnaden mot augusti var mycket liten (1,31 – 1,70 respektive 1,55 – 1,76 för 3 månader respektive 1 år).

Snitträntorna för en längre bindningstid, 5 år, ökade något i september. I augusti låg dessa räntor på 1,98 – 2,25 procent, jämfört med 2,00 – 2,35 procent i september.

Tänk på att det ofta krävs att du är ”helkund” i banken och att du har exempelvis månadssparande, försäkringar eller pensionssparande för att få en ”bra” rabatt på boräntan. Det kan också finnas krav på att du har ett visst minsta sparande i banken.

Länk till jämförelse boräntor

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå