2015-12-16

Nu kan du jämföra investeringssparkonton (ISK)

Vi har gjort en helt ny jämförelse över investeringssparkonton (ISK). Här hittar du bland annat uppgifter om vilka olika sparformer du kan ha i ett ISK hos olika företag och vilka avgifter de tar ut.

För de allra flesta försvinner avdragsrätten för privat pensionssparande, dvs pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande (IPS), den 1 januari 2016. Då undrar många vilket sparande de istället kan välja. Banker och andra aktörer på marknaden lyfter fram investeringsparkonton (ISK) eller kapitalförsäkringar som alternativ. Båda sparformerna utgör ett slags skal och du kan själv välja vilka sparprodukter som kontot/försäkringen ska innehålla.

Vi har sedan tidigare en jämförelse av kapitalförsäkringar på vår webbplats och nu kan du alltså även jämföra hur olika investeringssparkonton skiljer sig åt.

- Vi hoppas att jämförelserna underlättar för konsumenter att förstå hur de här två sparformerna fungerar och att de får ett bättre beslutsunderlag om de överväger någon av de här två, eller något annat sätt att spara till pensionen", säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Ett investeringssparkonto i sig är avgiftsfritt, men du betalar däremot avgifter beroende på vilka sparprodukter du väljer att ha i ditt ISK.

- Det finns skillnader och det är därför bra att ta sig tid att jämföra, säger Susanne Johansson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Jämför investeringssparkonton här

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå