2017-05-04

Nu blir det lättare för konsumenter att öppna ett betalkonto

Igår beslutade Riksdagen att de nya reglerna om betalkonto med grundläggande funktioner ska börja gälla den 1 juni 2017. De nya reglerna innebär bland annat att konsumenter som är lagligen bosatta inom EU har rätt att öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner, som autogiro, bankkort och möjlighet att göra online-betalningar. Betalkonton kallas ibland något annat, som till exempel transaktionskonton, lönekonton eller personkonton.

De nya reglerna om betalkonto med grundläggande funktioner kommer finnas i fjärde kapitlet i Lagen om betaltjänster. Där framgår att de enda skälen till att neka en konsument ett sådant konto är om det skulle strida mot penningtvättslagen eller om det finns "särskilda skäl".

Även idag kan en konsument nekas att öppna ett konto av "särskilda skäl". Det regleras i lagen om insättningsgaranti. Men när den nya lagen träder i kraft kommer det att krävas mer av vad som ska betraktas som "särskilda skäl".

I förarbetena till lagen skriver till exempel regeringen att "särskilda skäl" inte får vara " misskötsamhet som innebär att konsumenten inte har betalat sina krediter eller avgifter i tid, eller förekomsten av betalningsanmärkningar". De skriver också "innebär avsaknaden av personnummer inte att det föreligger särskilda skäl för att avslå en ansökan om betalkonto".

- Mellan 2010 och 2015 har vi sett en sexfaldig ökning av ärenden hos oss som handlar om konsumenters problem med att öppna konto, säger Fredrik Nordquist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

- Vi hoppas att den nya lagen kommer att leva upp till sin målsättning att alla ska få tillgång till ett konto med grundläggande betaltjänster. Vi kommer följa utvecklingen mycket noggrant, fortsätter Fredrik Nordquist.

- Det är positivt att konsumentskyddet skärps på området och att fler får tillgång till nödvändiga och effektiva betaltjänster. Utan dem fungerar man inte i dagens samhälle, säger Kicki Westerståhl chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå