2017-03-29

Money Week - Hur ska man prata med barn och ungdomar om privatekonomi?

Dagens barn och unga lever i en värld där ekonomin sköts på helt andra sätt än tidigare. Det är lätt och det går snabbt att handla och att ansöka om lån med mobilen. Budskapet till barn och unga är att de ska tänka långsiktigt, sätta upp mål, spara och undvika sms-lån eller dyra köp på avbetalning.

Kan barn och unga ta till sig traditionella sätt att prata om ekonomi? Hur står sig det långsiktiga perspektivet i konkurrensen med närliggande frestelser? När är barn och unga mottagliga för kunskap om privatekonomi? Det var några av de frågor som avhandlades i går när Svenska Bankföreningen och bankernas privatekonomer anordnade ett lunchseminarium i Kungliga Myntkabinettets lokaler med anledning av Money Week.

Våra hjärnor är inte långsiktiga

Money Week genomförs den här veckan i drygt 130 länder med syftet är att rikta fokus mot barn, unga och privatekonomi. Bland talarna vid gårdagens seminarium märktes Elin Helander och Charlotta Bay, bägge forskare som redogjorde för vad vår hjärna kan och vill göra och vad vi faktiskt kan ta till oss, och Sergej Belinski som talade om gamification som en väg att nå ut till barn och unga. De slutsatser som de tillsammans kunde leverera var att våra hjärnor inte är designade för att hantera pengar och tänka långsiktigt. Man måste översätta och anpassa siffror och andra ekonomiska uttryck till former som barn och unga kan känna igen sig i. Ett sätt som har visat sig vara mycket effektiv är att" gamifiera" budskapet, dvs göra om materialet i spelform!

Lätt att bli skuldsatt

- Frågor om barns och unga människors förhållande till pengar ligger mig varmt om hjärtat. I dag möts de inte bara av oerhörda mängder reklam och budskap om vad de "måste" ha och köpa, det är också lätt att skaffa ett snabblån med hög ränta. Eller att köpa allt på avbetalning – även läppstift och pocketböcker, säger Cecilia Blomqvist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Det är därför viktigt att de som har kunskap och många goda råd om privatekonomi också når fram till ungdomarna. Risken är ju annars att ungdomarna är skuldsatta långt innan de får sitt första jobb!

Många sätt att nå fram

Vid den efterföljande paneldiskussionen med representanter från skolan, Konsumentverket och bankerna fortsatte diskussionen om hur man bäst når ut till barn och ungdomar. Jenni Nylander, representant för organisationen och sajten Ungdomar.se , berättade om vilka frågor och funderingar som barn och unga har om ekonomi och vad de vill lära sig mer om. Sara Sundberg, som är lärare i hem- och konsumentkunskap och samhällskunskap, talade om hur lite tid det finns för skolan att föra fram frågorna om privatekonomi och efterlyste mer kursmaterial. Både Magnus Hjelmér och Sharon Lavie, som är privatekonomer på ICA banken respektive Ikano bank, talade om föräldrarnas roll och att barnen gör som föräldrarna gör – inte som de säger. Anita Forsnäsgård från Konsumentverket påminde också om att alla barn har olika förutsättningar och att man måste ta med det i undervisningen.

Läs om hur olika konsumtionslån fungerar här,

Läs om hur Cecilia Blomqvist tog tandfen till hjälp när hennes dotter behövde få lite privatekonomisk skolning: Vad kostar en smurf?

Vad är Money week?

  • Money Week i Sverige är en nationell sammanslagning av Global Money Week och European Money Week. Båda eventen genomförs samtidigt och därför samverkar man i Sverige under det gemensamma namnet Money Week.

  • Global Money Week är en global årlig temavecka som syftar till att sätta fokus på vikten av ökade kunskaper i privatekonomi för barn och unga. Initiativet samordnas av Child & Youth Finance International (CYFI).

  • European Money Week har samma syfte som Global Money Week och är ett gemensamt initiativ av Europeiska Bankföreningen. Aktiviteter för barn och unga genomförs i flera EU-länder.

 

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå