2018-03-12

Money week den 12 – 18 mars ska öka barn och ungas kunskaper i privatekonomi

Money Week är ett initiativ som i mars varje år organiseras av myndigheter, organisationer och banker för att öka barn och ungas kunskaper i privatekonomi.

I år är evenemangen nästan helt digitala.Till exempel kan barn ladda ned Pengalabbet, en spelapp från Finansinspektionen om budget. Spelet är gratis och finns att hämta där appar finns.

Högstadieelever kan tävla i Money Quiz, en frågesport anordnad av Svenska Bankföreningen, där första pris är en resa till Bryssel.

Gymnasieelever kan delta i en filmtävling genom Skuldkollen, som anordnas av Kronofogden.

Spelen är fria från företags- och produktreklam.

Du hittar mer information om Money Quiz och programmet för Money week på Svenska Bankföreningens webbplats.

Programmet visas också hos Finansinpektionens nätverksutbildning Gilla din ekonomi.

Money Week i Sverige är en sammanslagning av Global Money Week och European Money Week. Båda de evenemangen genomförs samtidigt och därför har man i Sverige valt att samverka under det gemensamma namnet Money Week.

Global Money Week är en global årlig temavecka som syftar till att sätta fokus på vikten av ökade kunskaper i privatekonomi för barn och unga. Initiativet samordnas av Child & Youth Finance International (CYFI) och samordnas av Finansinspektionen i Sverige.

European Money Week har samma syfte som Global Money Week och är ett gemensamt initiativ av Europeiska Bankföreningen. Aktiviteter för barn och unga genomförs i flera EU-länder.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå