2018-02-06

Mobilt Bank-ID kommer att sluta fungera på vissa äldre modeller av smarta telefoner

I måndags släpptes en ny uppdatering av Bank-ID-appen. Den innebär att mobilt Bank-ID inte längre kommer att fungera på vissa äldre modeller av smarta telefoner.

Den nya uppdateringen av Bank-ID-appen kräver att telefonen har operativsystemet IOS 9 eller senare, vilket i sin tur kräver att man har motsvarande en Iphone 4s eller senare. Det bedöms att ca 10 000 konsumenter kommer att påverkas av att Bank-ID-appen inte längre fungerar.

- Vi får ibland klagomål från konsumenter som undrar om banken har rätt att tvinga dem att köpa ny mobiltelefon för att de ska kunna logga in på banken, säger Fredrik Nordquist, jurist och biträdande chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Vi berättar hur det är, att tillgången till mobilt Bank-ID inte regleras i någon lag utan bara i det avtal som konsumenten har med sin bank.

Den konsument som påverkas måste antingen skaffa en ny mobiltelefon som klarar de nya kraven och ladda ner ett nytt Bank-ID på den, eller gå över till Bank-ID på kort eller fil. Ett alternativ för den som bara behöver logga in på internetbanken kan vara att använda sig av andra inloggningsalternativ som banken kan erbjuda.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå