2017-02-10

Mobilförsäkringen gäller telefonen du köper, inte abonnemanget

Nu kan din mobilförsäkring gälla oavsett vilket sim-kort du har i mobilen när det inträffar en skada. Det är följden av ett avgörande i ARN i januari.

Nyligen prövade Allmänna reklamationsnämnden, ARN, ett ärende där en konsument inte fick någon ersättning för sin skadade telefon. Motiveringen från försäkringsbolaget var att abonnemangets sim-kort inte satt i telefonen vid skadan.

ARN ansåg att informationen från försäkringsbolaget gett intryck av att försäkringen gällde för den köpta telefonen. Att försäkringen inte skulle gälla telefonen om den användes med ett annat abonnemang, ansåg ARN var en "oväntad och väsentlig begränsning" som försäkringsbolaget var skyldiga att framhålla.

ARN ansåg inte att det var nog att försäkringsbolaget hänvisar till försäkringsvillkoren i sin informationsbroschyr, utan slår fast att försäkringsbolaget inte uppfyllt sin skyldighet att informera om villkoret på det sätt som försäkringsavtalslagen kräver.

- Det är bra att ARN lyfter fram att det här var ett viktigt undantag i försäkringen som bolaget särskilt måste informera om. När ett undantag är oväntat för konsumenten och även ovanligt jämfört med andra liknande försäkringar ska bolaget informera om undantaget på ett förenklat och klargörande sätt, säger Peter Stark jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå