2016-10-14

Låt inte rören i ditt fritidshus frysa sönder i vinter!

För dig som har ett fritidshus som du inte använder året om är det dags att börja tänka på att stänga av vattnet inför vintern. Töm gärna alla rör för att undvika att rören fryser sönder när kylan kommer.

Om det skulle inträffa en skada i ditt fritidshus som beror på att ledningssystemet för vatten, värme eller avlopp har fryst sönder, kan du få ersättning från din fritidshusförsäkring. Men du får ofta betala en högre självrisk för läckageskador än för andra skador.

- Det är vanligt att självrisken är 10 procent av den totala reparationskostnaden eller högst 10 000 kr, säger Andrea Ekeblad-Szanto, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det finns dock försäkringsbolag som tar ut både lägre och högre självrisk.

- Vissa bolag har inte satt upp något maxbelopp på hur hög självrisken kan bli vid frysskador, fortsätter Andrea. I så fall kan kostnaden bli väldigt stor om du drabbas av en omfattande skada med höga reparationskostnader.

Det är också vanligt att du får betala åldersavdrag på både material- och arbetskostnad när skadan ska återställas. Åldersavdrag är det avdrag som försäkringsbolaget gör när materialet som måste bytas ut inte är helt nytt, och det kan variera mycket mellan bolagen. Maxbelopp för åldersavdrag ligger mellan 10 000 – 105 000 kr!

Om du känner dig osäker på vad du behöver göra i ditt fritidshus innan vintern, kan du kontakta ditt försäkringsbolag och fråga om råd.

Här kan du jämföra bland annat självrisker och åldersavdrag i olika fritidshusförsäkringar: Jämför fritidshusförsäkringar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå