2017-03-13

Lånelöfte ingen garanti för lån

Den som tänker köpa en bostad brukar behöva ett lånelöfte från banken för att få delta i budgivningar. Konsumenternas Bank- och finansbyrå får en del klagomål från konsumenter som inte får låna trots att de har ett lånelöfte.

En del konsumenter som kontaktar oss har förlitat sig på lånelöftet och skrivit på ett köpekontrakt utan att först höra av sig till banken. Om banken då inte beviljar lånet, riskerar de att få betala skadestånd till säljaren av bostaden när de inte kan fullfölja köpet.

- Om du har ett lånelöfte måste du alltid kontakta banken och försäkra dig om att du också får lånet innan du skriver på ett köpeavtal för en bostad, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Lånelöftet en preliminär kreditprövning

Ett lånelöfte baseras på en preliminär kreditprövning och oftast på allmänna uppgifter om den tänkta bostaden. Lånelöftet är därför ingen garanti för att du får låna till den bostad som du sedan hittar. Enligt villkoren för ett lånelöfte kan banken ompröva lånelöftet och säga nej till lånet om förutsättningarna enligt bankens bedömning ändrat sig eller om bostaden inte uppfyller bankens kriterier.

Några exempel på omständigheter som gör att banken kan säga nej till lånet är att

  • din ekonomi har förändrats negativt mellan lånelöftet och den slutliga låneansökan
  • du inte kan styrka den inkomst du har uppgett
  • priset på bostaden är högre än vad banken bedömer som normalt
  • banken inte accepterar den bostad du erbjuder som säkerhet.

- Ett lånelöfte ska alltid vara skriftligt. Och som alltid är det viktigt att läsa igenom informationen från banken så att du vet vad som gäller, säger Ulf Rydstedt, också jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Läs mer om lånelöften.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå