2014-05-02

Lånelabb, kontokort, jämförelser med poäng och efterlevandeskydd i topp 2013

Den huvudsakliga verksamheten i konsumentbyråerna är att svara på frågor från allmänheten, per telefon, e-post och brev. Tillsammans svarar byråerna på drygt 18 000 frågor per år. Men webbplatsen får en allt större betydelse. Under 2013 hade den närmare 700 000 besök, en ökning med hela 40 procent på ett år.

Konsumenterna använder webbplatsen framför allt till att skaffa sig grundinformation före ett köp eller inför fortsatt kontakt med oss eller med försäkringsbolaget, banken eller något annat finansiellt företag.  

Vissa sidor och funktioner besöks oftare än andra och effekterna av en ny funktion brukar inte låta vänta på sig, i form av ökat besökarantal. 

Jämförelser med poäng fortsatt populära

Konsumenternas Försäkringsbyrå fortsatte att poängsätta olika försäkringar under 2013. I mars var det hemförsäkringarnas tur och sidan blev snabbt populär. Till den redan välbesökta sidan med bilförsäkringsjämförelser anslöt sig fler försäkringsbolag, även med uppgifter om för­säkringspremier, vilket ökade besökarströmmen.

Lättare att välja kontokort

Konsumenternas Bank- och finansbyrå fortsatte under året att utveckla sin populära kontokortsjämförel­se. Numera kan besökarna sålla bland kontokorten genom att t ex ange vilken årsavgift han eller hon är beredd att acceptera och på så sätt hitta det eller de kort som bäst som passar ens behov.

Byrån publicerade också en omarbetad och utökad jämförelse över seniorlån samt producerade korta filmer som beskriver skillnaden mellan olika konstruktioner av seniorlånen.

Massmediefokus

För Försäkringsbyråns del har det under 2013 varit stort massmediefokus på att efterlevandeskyddet i tjänstepensionerna kan innebära en stor kostnad för försäkringstagarna och att kostnaden går att räkna ut på vår webbplats via Räknehjälpen - efterlevandeskydd.

När Bankbyrån i maj lanserade sitt Lånelabb blev det lättare för den som vill se hur ens lån påverkas när räntan eller amorteringen förändras. Konsumenterna kan lägga in flera olika typer av lån och se hur månadskostnaden, kreditkostnaden och återbetalningstiden ändras vid olika scenarion.

Kalkylen Lånelabbet uppmärksamma­des av media och många konsumenter har börjat använda den.

Gemensam blogg

Byråerna lanserade under 2013 även en gemensam blogg, Bank- och Försäkringsbloggen, vars besökarantal ökar sakta men säkert.

I de bägge konsumentbyråernas verksamhetsberättelser kan du läsa mer om vilka ämnen som var mest angelägna under 2013.

Läs mer om verksamheterna

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå