2014-09-03

Kristerapi vid stora försäkringsskador

Nu avlöser frågorna varandra om vad försäkringarna ersätter av skadorna efter skogsbranden i Västmanland. De flesta frågorna handlar om skador på hus och annan egendom. En inte så känd ersättning är att de flesta försäkringsbolag under vissa förutsättningar betalar kristerapi när du drabbats av omfattande försäkringsskador.

Vi har tidigare berättat om att egendom som skadats av en skogsbrand måste vara försäkrad genom en hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Vanlig tomtmark omfattas av villaförsäkringen medan däremot skogsfastigheter måste vara försäkrade separat.

Som regel får du ersättning för både lösöre och byggnader som skadats av branden, under förutsättning att de är försäkrade. Om din bostad inte kan användas på grund av skador kan du dessutom få ersättning för merkostnader för logi under tiden du inte kan bo hemma. Du som har blivit uppmanad av myndigheterna att evakuera har också rätt till ersättning för merkostnader för logi. Om din egendom inte har skadats bör du dock kontrollera med ditt försäkringsbolag om du får ersättning för merkostnader för logi.

De flesta försäkringsbolag kan dessutom under vissa förutsättningar betala kristerapi vid omfattande försäkringsskador, t ex när huset brunnit ner. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Åldersavdrag och självrisk

Du får själv står för självrisken i försäkringen. Från ersättningen görs också avdrag för ålder som varierar med dels vilken typ av egendom det är, dels med hur gammal den är. Åldersavdrag har som regel ett tak, som varierar mellan försäkringarna: 75 000 kr - 105 000 kr.

Personskador kan ersättas genom en olycksfallsförsäkring. Skador på din bil ersätts via bilens halv- eller helförsäkring.

För mer information om vad som gäller kontakta ditt försäkringsbolag.

Läs mer om Brand i villa

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå