2014-06-30

Kravet på Byggfelsförsäkring borttaget från den 1 juni

Om du i dag ska köpa ett nyckelfärdigt bostadshus eller låta bygga ett hus med hjälp av entreprenör ska du fortfarande ha ett färdigställandeskydd. Också om du ska utföra bygglovspliktiga åtgärder på ditt hus finns det i många fall krav på ett färdigställandeskydd. Lagkravet att du ska skaffa en byggfelsförsäkring upphörde dock den 1 juni 2014. Bygger du ditt hus själv behövs som tidigare varken byggfelsförsäkring eller färdigställandeskydd. Inte heller om du ska bygga en friggebod, en skyddad uteplats eller ett skärmtak.

Ett färdigställandeskydd ska täcka kostnaderna för att slutföra arbetet om din entreprenör t ex går i konkurs. Det kan utformas som en försäkring eller som en bankgaranti. Bevis för att skyddet finns måste finnas innan bygget startar.

Vid bygglovspliktiga till- och ombyggnadsarbeten på din villa är det byggnadsnämnden i din kommun som avgör om det ska finnas ett färdigställandeskydd, likaså om det är ett fritidshus du låter bygga, dvs byggnadsnämnden i den aktuella kommunen.

Möjligt att teckna en frivillig byggfelsförsäkring

Även om kravet på en Byggfelsförsäkring är borttaget går det snart att teckna en frivillig byggfelsförsäkring hos ett försäkringsbolag: Gar-Bo. Deras nya försäkring ska kallas "Nybyggnadsförsäkring" och blir en 10-årig byggfelsförsäkring med en valbar självrisk på antingen 0,5 eller 0,2 prisbasbelopp (22 200 kr respektive 8880 kr 2014). Villkoren är dock inte klara ännu så det är osäkert när försäkringen kan tecknas. Det borde bli möjligt inom ett par veckor, enligt Gar-Bo själva. Gar-Bo tillhandahåller även färdigställandeskydd.

- En byggfelsförsäkring har visat sig vara viktig för den enskilde som köper ett nyckelfärdigt hus, eller låter bygga ett hus. En vatten- eller fuktskada som kanske visar sig tidigt eller efter ett antal år, kan vara orsakad av ett fel vid själva byggnationen. Sådana byggfel ersätts inte av villaförsäkringarna, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Småhustillverkare och byggbolag

Småhustillverkare och byggbolag kan också teckna byggfelsförsäkringar i Gar-Bo. Dessutom nu även via S&P Underwriting Agency i Lloyd´s. Försäkringen gäller i 10 år för den som är ägare till byggnaden. En konsument kan inte teckna försäkringen men ska själv kunna anmäla byggfel direkt till försäkringsgivaren, dvs S&P Underwriting Agency i Lloyd´s.

Läs mer om byggfelsförsäkringar och färdigställandeskydd

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå