2018-10-19

Kontrollera maxbeloppet för din cykel eller elcykel

I alla hemförsäkringar ingår att du kan få ersättning om din cykel blir stulen. Men det finns alltid ett tak för hur hög ersättning du kan få. Om du har en dyrbar cykel, till exempel en elcykel, är det extra viktigt att du känner till försäkringens maxbelopp.

Om din cykel blir stulen kan du få ersättning från din hemförsäkring. Detsamma gäller om du har en elcykel.

(I resten av den här texten menar vi både vanlig cykel och elcykel när vi skriver cykel.)

Ersättning för aktuellt värde

- Du får ersättning baserad på cykelns värde vid tidpunkten för skadan, berättar Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Försäkringsbolagen gör till exempel avdrag för ålder, slitage m.m.

- Du måste också alltid betala en självrisk, fortsätter Peter Stark. Många försäkringsbolag tar ut en särskild självrisk på 20 eller 25 procent av cykelns värde men hos andra betalar du bara grundsjälvrisk.

Ett vanligt krav för att du ska få full ersättning vid stöld är att cykeln har varit låst.

Olika maxbelopp

Alla försäkringar har ett maxbelopp som du kan få ut när cykeln blivit stulen. De flesta försäkringars maxbelopp ligger på mellan 20 000 kr och 50 000 kr men det kan skilja sig kraftigt. I vissa försäkringar är beloppet 10 000 kr medan andra har
100 000 kr som maxbelopp.

Räcker maxbeloppet för din cykel?

- För många räcker ett maxbelopp på 10 000 kr eftersom en genomsnittlig cykel sällan har ett högre värde än så, särskilt när du har använt cykeln något eller några år, utvecklar Andrea Ekeblad Szanto, också hon jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Men för dig som har en dyrare cykel räcker inte det beloppet. Därför är det viktigt att du kontrollerar vilken ersättning du kan få från din hemförsäkring. Det kan gå att höja beloppet eller teckna en tilläggsförsäkring för cykeln, hör med ditt försäkringsbolag.

En allriskförsäkring ersätter skador på cykeln

För att du ska få ersättning för skador på cykeln efter att du till exempel cyklat omkull, krävs att det ingår en allriskförsäkring i din hemförsäkring. Eller att du köpt en särskild försäkring för din cykel, sådana som brukar erbjudas av cykelhandlare.

Står du i begrepp att köpa en separat cykelförsäkring och redan har en allriskförsäkring i din hemförsäkring kan den separata vara onödig.

Jämför maxbelopp och självrisk i vår jämförelse

På konsumenternas.se kan du själv jämföra maxbelopp och tillkommande självrisk för cyklar.

Välj Jämför hemförsäkringar/ Fördjupad jämförelse/Händelser utanför bostaden så visas maxbeloppen vid stöld och procent av värdet i självrisk, i de försäkringar som har det.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå