2014-11-07

Konsumentverket stoppar ett snabblåneföretag och varnar ett annat

I vår vägledning får vi ofta frågor om lån, också om snabblån. Många samtal kommer från konsumenter som ifrågasätter hur kreditprövningen gått till. Och det finns brister. Det visar Konsumentverkets granskning av hur snabblåneföretagen sköter sin kreditprövning.

Konsumentverket beslutade nyligen att ett snabblåneföretag hade så stora brister vid sin kreditprövning att företaget inte längre får fortsätta med sin utlåning. Ett annat snabblåneföretag som också visade stora brister i kreditprövningen hade i samband med Konsumentverkets granskning förändrat sin kreditprövningsprocess. Det gjorde att verket stannade vid att utfärda en varning i förening med en sanktionsavgift på 200 000 kronor.

- Det här är första gången som vi stoppar ett företag från att lämna krediter till konsumenter. Vi fortsätter att granska branschen för att se om det finns fler som gör så undermåliga kreditprövningar att de inte bör få fortsätta låna ut pengar, säger Gunnar Larsson, generaldirektör för Konsumentverket och Konsumentombudsman.

Enligt de regler som finns ska all kreditprövning grunda sig på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. Krediten får bara beviljas om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att klara av återbetalningen. Långivarna ska därför samla in så många uppgifter att de säkert kan bedöma konsumentens både nuvarande och framtida betalningsförmåga.

Lånen finns kvar

Konsumentverkets beslut innebär dock inte att den som har lån hos något av de två företag som omfattas av Konsumentverkets beslut slipper att betala lånet.

- Även om långivaren har gjort en bristfällig kreditprövning, finns det inget i konsumentkreditlagen som säger att man som kund befrias från hela eller delar av skulden, säger Cecilia Blomqvist, jurist på Konsumenternas bank- och finansbyrå. Det har visserligen hänt att återbetalningsskyldigheten för ett lån har satts ner eller jämkats på grund av bristande kreditprövning, men det är mycket ovanligt, avslutar hon.

Läs mer om Kreditprövning.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå