2015-05-11

Konsumentfrågorna har fått vind i seglen

I våra verksamhetsberättelser summerar vi året som gått, både i siffror och - än viktigare - genom en analys av vilka frågor som legat konsumenterna närmast hjärtat och varför. Vi upplever att frågor som rör vårt område, försäkring, bank- och finans, också engagerar många politiker, myndigheter och me­dia. Vi tycker oss också märka att företagen och branschorganisationerna har ett ökat fokus på konsumentfrågor.

En del av de frågor som konsumenterna ringt och skrivit till oss om har uppmärksammats och lett till förändringar. Flera statliga utredningar har haft konsumentskyddet i fokus och nya regler har kommit på plats som syftar till att förbättra konsumenternas ställning på marknaden.

Ett exempel är ändrade regler för hur ränteskillnadsersättning ska beräknas, dvs hur man beräk­nar kostnaden för att förtidslösa ett bundet bolån. Konsumenternas Bank- och finansbyrå har under året kompletterat sin kalkyl för att beräkna ränteskillnadsersättning med de nya beräkningsreglerna.

- Vår kalkyl är unik och klarar nu dessutom att beräkna ränteskillnadsersättningen enligt de nya föreskrifterna. Det är en stor fördel att konsumenterna själva kan räkna ut vad det kostar att lösa ett lån i förtid och att de kan se hur beräkningen har gått till säger Kicki Westerståhl, chef för Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Försäkringsbyrån fått ny chef

Anna-Karin Balzari Danfors har under året efterträtt Gunnar Olsson som chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Det är ett fint och ansvarsfullt uppdrag att förvalta, säger Anna-Karin. Jag har klivit in i en välfungerande verksamhet med mycket kompetenta och engagerade medarbetare.

Anna-Karin inledde sitt nya arbete med ett strategiarbete för byråns verksamhet. Ett övergripande mål formulerades:" Vi ska vara den naturliga kontaktpunkten för den som behöver oberoende vägledning om försäkringar och pensioner". Ett led i att nå det målet är att utveckla och modernisera den webbplats som byrån har tillsammans med Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

- Våra jämförelser av försäkringar är välbesökta sidor på webbplatsen. Vi har under året lanserat en Pensionsguide och två nya jämförelser med poäng, en för barnförsäkringar och en för villaförsäkringar. Vi märker att tranparens och enkelhet är nyckeln till nöjdare och tryggare konsumenter. Därför kommer vi fortsätta att jobba i den andan och ta fram fler jämförelser, avslutar Anna-Karin.

Försäkringsbyrån har också prioriterat att nå ut med viktig konsumentinformation via massmedia och har ett bra samarbete med media. Båda byråerna är också engagerade i olika utbildningsinsatser och bidrar med det viktiga konsumentperspektivet genom att delta i olika paneler och debatter.

Det är många olika slags konsumentproblem som når våra verksamheter. Genom vägledningen får vi snabbt information om vilka problem konsumenterna kan stöta på. Därför kan byråerna inte bara vägleda konsumenter utan också snabbt kan återkoppla viktiga signaler till branschen och myndigheterna.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå