2015-03-20

Konsumenternas Försäkringsbyrå på resemässan TUR den 20-22 mars

Resemässan TUR! i Göteborg beskrivs som ett Mecka för resesugna i alla åldrar. "Ta del av olika erbjudanden och lär dig mer om framtidens resande och resmål. Här hittar du allt för dig som besökare" skriver man på mässans webbplats. Vi är där för att slå ett slag för det viktiga försäkringsskyddet på resor.

I år kompletteras de hundratals utställare som visar upp mer eller mindre exotiska resmål och erbjudanden med fakta och information från Konsumenternas Försäkringsbyrå. I monter B01:21 hittar du våra medarbetare på plats för att förmedla det viktigaste budskapet vi kan ge: Res aldrig utan försäkring.

Under 2014 har antalet frågor om personer som befinner sig utomlands utan försäkring ökat mycket kraftigt hos Försäkringsbyrån. Utan försäkring, eller om du bara förlitar dig på det reseskydd som finns i en kortförsäkring, saknar du troligen det nödvändiga skyddet för akut sjukvård, hemtransport med ambulansflyg, rättskydd och ansvarsskydd under din resa.

- Som EU-medborgare har du visserligen rätt till sjukvård inom EU. Sverige har också avtal om viss sjukvård med några länder utanför EU, exempelvis Australien. Men även när du reser till ett europeiskt land tycker vi att du måste ha en reseförsäkring, rekommenderar Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Ambulansflyg ingår inte i avtalen och kan kosta upp mot 500 000 kronor, fortsätter hon. Hemförsäkringens reseskydd eller en separat reseförsäkring kan ersätta sådana kostnader.

Andra situationer där du behöver ha ett bra reseskydd är t ex

om du blir sjuk på resanom du ska vara borta längre än 45 dagarom du ska resa utanför EUom du ska studera eller arbeta utomlandsom du eller en transport blir försenadom du är gravid när du ska resa

Ett besök i vår monter ger dig svar på hur du ska tänka inför en resa. Befinner du dig inte på mässan kan du söka svaren här: Res aldrig utan försäkring.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå