2017-01-04

Konsumenternas Försäkringsbyrå jämför hundförsäkringar

I dag skriver Dagens Nyheter i sin ekonomidel om hur marknaden för att försäkra sällskapsdjur växer i takt med att synen på djuren utvecklats till att vi ser dem som familjemedlemmar. På Konsumenternas Försäkringsbyrå märker vi att frågor om djurförsäkringar ökar och valde därför att börja poängbedöma hundförsäkringar i våras. Sedan flera år tillbaka poängbedömer vi också bil-, hem-, villa- och barnförsäkringar.

Vår jämförelse av hundförsäkringar riktar sig till konsumenter som skaffar sig en sällskapshund, inte till dem som skaffar hund för något specifikt ändamål som jakt eller avel. Till det behövs en speciell försäkring.

Sjukdom eller olycksfall

Vi har satt poäng på de fyra viktigaste delarna i en hundförsäkring och i jämförelsen framgår dessutom hur nöjda bolagens befintliga kunder är, eftersom vi visar Svenskt kvalitetsindex betyg på kundnöjdhet.

– Vår bedömningsgrund har varit hur bra hundförsäkringarna är om hunden råkar ut för en sjukdom eller ett olycksfall, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Eftersom kostnaderna för veterinärvård är höga i Sverige är det extra viktigt att hundförsäkringen innehåller bra ersättningsmöjligheter vid en skada, fortsätter hon.

Det finns skillnader

Vi kan konstatera att det finns stora skillnader i försäkringsskyddet.

– Alla hundförsäkringar skiljer sig åt, fortsätter Gabriella Hallberg. Men det är värt att komma ihåg att alla ger ett grundläggande skydd. Även en hundförsäkring som får låga poäng i vår jämförelse ger ju ett bättre skydd än om hunden hade varit utan försäkring, framhåller hon.

Även om innehållet är viktigt när du väljer hundförsäkring, är priset det också. Vår målsättning är att det ska gå att se priser i kommande versioner av jämförelsen. Den som använder vår poängjämförelse av hundförsäkringar i dag får därför själv kontrollera vad försäkringen kostar. En försäkring som innehåller ett omfattande skydd är oftast många gånger dyrare än en försäkring som innehåller mindre. Ditt behov av trygghet får styra ditt val.

Jämför hundförsäkringar

Läs Dagens nyheters artikel

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå