2017-07-04

Konsumenternas Försäkringsbyrå deltar i Almedalen

Sedan ett par år tillbaka deltar medarbetare från Konsumenternas Försäkringsbyrå i Almedalsveckan. Syftet är framför allt att lyfta konsumentperspektivet och att öka kännedomen om vår verksamhet.

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i snart femtio år och lockar varje år ca
40 000 deltagare. Från Konsumenternas Försäkringsbyrå deltar flera medarbetare som i år främst väljer programpunkter som handlar om hållbarhet, hälsa, delningsekonomi och digitalisering - områden som alla har stor påverkan på försäkrings- och pensionsbranschen.

- Vi hör till exempel att konsumenter i allt högre grad vill få in begreppet hållbarhet även i sina försäkringar, säger Anna-Karin Baltzari-Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå. Konsumenterna ringer oss också om effekterna av ökad digitalisering - om både möjligheterna och riskerna med att det blir enklare att köpa försäkringar på webben och att få en försäkring som är skräddarsydd.

Konsumenternas Försäkringsbyrå har en unik roll som oberoende länk mellan konsumenter, bransch och tillsynsmyndigheter.

- Vi har alltid konsumentperspektivet, fortsätter Anna-Karin Baltzari-Danfors. Vi träffar regelbundet representanter för både Konsumentverket, Finansinspektionen och branschen och förmedlar konsumenternas synpunkter till dem. Eftersom vi har daglig kontakt med konsumenter kan vi ge bolagen värdefull information om behovet av produktförbättringar liksom vi kan påtala för myndigheterna när det krävs att de agerar mot något missförhållande.

Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå är också på plats i Almedalen. Han tillägger:

- Den nya delningsekonomin ritar om kartan vad gäller försäkringar. Vi måste bevaka den så att det inte uppstår några luckor i konsumenternas försäkringsskydd om gränsen mellan privat försäkring och företagsförsäkring blir otydlig.

Läs mer om Konsumenternas Försäkringsbyrås verksamhet här eller kontakta oss med en fråga här.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå