2018-03-07

Konsumenternas Bank- och finansbyrå utbildar anställda inom Sveriges kommuner om rätten till bankkonto

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en "Agenda för integration". Det innehåller 65 konkreta förslag till regeringen för att skapa bättre förutsättningar för asylmottagande, integration och etablering. Nyligen blev Konsumenternas Bank- och finansbyrå inbjudna som experter på frågan om rätten till betalkonton och grundläggande betaltjänster.

SKL har en gång per månad webbsändningar om aktuella teman gällande asylmottagande, integration och etablering. Sändningarna är i första hand riktade till anställda i kommuner och landsting men är öppna för alla som är intresserade.

Den 27 februari medverkade Konsumenternas Bank- och finansbyrå som experter på konsumentfrågor och särskilt på frågan om rätten till betalkonton och grundläggande betaltjänster.

Suneta Ogbay och Fredrik Nordquist fanns i studion och svarade på programledaren Karin Falcks frågor.

- Det är inte bara nyanlända som kan uppleva problem med att få öppna ett bankkonto, säger Suneta Ogbay och Fredrik Nordquist unisont. De arbetar som projektledare respektive jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

- Kravet bankerna har på sig att förhindra penningtvätt och terrorism gör att de ibland agerar för försiktigt och då kan det löna sig att som konsument klaga om man blir nekad ett konto och/eller grundläggande betaltjänster, framhåller Suneta Ogbay och Fredrik Nordquist.

Se SKLs webbsändning om att öppna bankkonto här.

Läs mer om Rätt till betalkonto med grundläggande funktioner här

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå