2017-07-24

Klagomål eller visselblåsare

Har du vanliga klagomål eller frågor om din egen relation till banken, rådgivaren eller värdepappersbolaget så berättar vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå hur du kan gå till väga. Men det händer att vi på byrån får in ärenden där uppgiftslämnaren har sådan insyn i oegentligheter att han eller hon skulle kunna klassificeras som Visselblåsare. I de situationerna hänvisar vi anmälaren till Finansinspektionen eller vidarebefordrar direkt om uppgiftslämnaren är anonym.

Vår kollega Fredrik Nordquist har skrivit ett blogginlägg om vad som är skillnaden mellan att framföra klagomål på en organisation och att vara en visselblåsare. Där beskriver han också hur du går till väga om du vill "visselblåsa", det vill säga anmäla missförhållanden.

Om du vill du ha hjälp med att klaga på din relation till banken, rådgivaren eller värdepappersbolaget hittar du information här i Klagoguiden. Läs den gärna innan du ringer oss.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå