2015-02-24

Kan vi bidra till dämpad oro för pensionen?

Vi märker en ökning av antalet samtal om pension i vår vägledning. Att konsumenterna är oroade bekräftas också av en undersökning som Nordea låtit göra och som idag publiceras i Dagens Nyheter. Den visar att oron för pensionen är större än exempelvis att förlora jobb och inkomst.

Mer än fyrtio procent uppger att de känner oro kring sin pension enligt Nordeas undersökning och antalet har ökat från den mätning som gjordes förra året. Förklaringen sägs bland annat ligga i den pågående debatten om pensionssystemet samt att avdragsutrymmet kraftigt sänkts i det avdragsgilla pensionssparandet.

- Det är viktigt att ta konsumenternas oro på allvar och försöka hjälpa dem att fatta välgrundade beslut kring sin pension, säger Marcus Lindenius på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Vi arbetar efter tesen att ökad kunskap kan bidra till minskad oro. Men området är svårt att helt och hållet förenkla. På vår webbplats finns det mycket information om pension, framför allt om kollektivavtalad tjänstepension och privat pension. Det går att jämföra bolagen och deras produkter mot varandra.

- I höstas publicerade vi Pensionsguiden på vår webbplats. Där går det att exempelvis göra egna avgiftsberäkningar och se vad det kostar med ett efterlevandeskydd. Men vi nöjer oss inte med det. Vi ser att information kring pensionsområdet ständigt behöver utvecklas och förädlas. Exempelvis hoppas vi kunna komplettera Pensionsguiden med individuella tjänstepensioner, och inom snar framtid mer information om eget sparande, som alternativ till det avdragsgilla pensionssparandet, avslutar Marcus Lindenius.

Läs mer om Pensionsguiden

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå