2016-12-16

Julresan i Sverige kan också täckas av din reseförsäkring

Många tänker på utlandsresor när de hör ordet reseförsäkring. Men det reseskydd som finns i din hemförsäkring ersätter också skador som sker på resor inom Sverige, om du är borta i minst två dygn.

Det många inte tänker på är att hemförsäkringens reseskydd också gäller när du är på resa i Sverige och borta minst två dygn. Exempelvis ingår det i några hemförsäkringar en olycksfallsförsäkring som gäller under den tiden. Du kan då till exempel få ersättning för bestående besvär efter en skada, så kallad medicinsk invaliditet.

Reseskyddet du har i din hemförsäkring räcker ofta för vanliga semesterresor eftersom det kan ge ersättning för till exempel sjukvårdskostnader vid akut sjukdom och olycksfall samt sjuktransport hem om det är nödvändigt. Reseskyddet gäller normalt i 45 dagar.

Du kan komplettera din hemförsäkrings reseskydd (förlänga det eller få det att gälla fler händelser) antingen genom att köpa ett tillägg av ditt hemförsäkringsbolag eller genom att köpa ett fristående tillägg från ett separat reseförsäkringsbolag.

 

Läs om reseskyddet i hemförsäkringar och jämför försäkringar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå