2017-12-21

Julen ur ett bank- och försäkringsperspektiv - favorit i repris

Julen och vintern är en härlig tid men också en tid där vissa tråkiga händelser blir vanligare. Klappar blir stulna, obehöriga uttag görs på kreditkort, folk halkar och slår sig och juleljusen hotar att sätta eld på gardinerna ... Vi har grävt i arkivet och sammanställt några Aktuellt som belyser julen ur vårt perspektiv.

Håll koll på ditt kontokort i trängseln!

En obehörig transaktion är ett uttag eller köp som någon annan än du själv har gjort utan din tillåtelse. Om du råkat ut för obehöriga transaktioner så är huvudregeln att du inte är betalningsskyldig för dem. Bara om du varit grovt oaktsam riskerar du att själv behöva stå för det obehöriga uttaget.

Det förekommer att kortuppgifter blir stulna men också att de samlas in med hjälp av falska hemsidor eller andra tekniska lösningar och sedan säljs vidare.

Kort och kod ska förvaras åtskilda

- Lämna inte dina kort utan uppsikt och förvara aldrig kort och kod tillsammans, uppmanar Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Blir du av med kortet så gör du det svårare för bedragare om inte koden finns tillgänglig.

Cecilia Blomqvist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tillägger:
- Skulle du anses vara "grovt oaktsam" i fråga om att skydda din kod, följa bankens villkor för kortet eller med göra en spärranmälan – då får du stå för eventuella obehöriga uttag upp till 12 000 kr.

Läs mer om obehöriga transaktioner.

 

Vågar du handla på nätet?

Det finns fördelar och det finns nackdelar med att handla på nätet. Cecilia Blomqvist resonerade om saken i sitt blogginlägg på Bank- och försäkringsbloggen tidigare i december.

Läs mer om att handla online.

 

Att lämna julklappar i bilen kan stå dig dyrt

Lämna inte julklapparna i bilen när du handlar eller åker bort över jul. De flesta hemförsäkringar ersätter inte stöld av så kallad stöldbegärlig egendom ur bilen, inte ens om du bara lämnar julklapparna där en kort stund.

Alla hemförsäkringar har beloppsbegränsningar och aktsamhetskrav för egendom som förvaras i bilen. Särskilt hårda krav har försäkringsbolagen när det gäller stöldbegärlig egendom och kontanter.

– Förvarar du stöldbegärliga julklappar eller kontanter i bilen och det blir inbrott, kommer din hemförsäkring troligen inte ersätta stölden, säger Anna-Karin Baltzari Danfors på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Som stöldbegärlig egendom räknas bland annat alkohol, smycken och elektronisk utrustning som mobiler, datorer och kameror.

­– Du kan få ersättning för julklappar som inte betecknas som stöldbegärliga, men din försäkring har troligen ett maxbelopp på hur mycket ersättning du kan få. Maxbeloppen ligger ofta på 2 000- 3 000 kr. Vissa hemförsäkringar ersätter inte alls stöld ur bilen, avslutar Anna-Karin.

Jämför hemförsäkringar

 

Om du halkar och skadar dig kan du ha rätt till skadestånd

Fastighetsägare och kommuner har en skyldighet att ansvara för underhåll på den mark de äger. Har de brustit i sitt ansvar och du har skadats kan du ha rätt till ersättning för din personskada.

För att du ska ha rätt till skadestånd krävs att den som ansvarar för till exempel sandning av den gångväg där du halkade har varit vårdslös. Att de inte åtgärdat ett hål i marken, eller liknande, kan också betraktas som vårdslöst.

Tänk på att du kan behöva visa att fastighetsägaren eller kommunen varit vårdslös. Dokumentera gärna skadeplatsen med fotografier. Ta också namn och telefonnummer till eventuella vittnen.

Har du rätt till ersättning kan du bland annat få ersättning för kostnader, sveda och värk, inkomstförlust och bestående men.

Läs mer om skadestånd om du skadas.

 

Lämna aldrig levande ljus obevakade!

Levande ljus är vackra och stämningsfulla men samtidigt en vanlig brandorsak. Julmånaden är den tid på året då det sker flest villabränder. Lämna därför aldrig levande ljus utan uppsikt.

Det flesta bränder börjar på eftermiddagen när det mörknar men de största bränderna inträffar på natten när alla sover och branden därför inte upptäcks i tid.

- Ha därför flera brandvarnare hemma och se till att de fungerar, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Du har ett skydd för brandskador på ditt hus genom din villaförsäkring. Om du har en villahemförsäkring är även din lösa egendom, det vill säga möbler, kläder, hemelektronik etc, inräknade i skyddet. Du kan också få ersättning för merkostnader om du behöver ha ett annat boende medan ditt hus repareras. Det är bara om du varit grovt vårdslös eller har framkallat skadan som ersättningen kan sättas ned eller utebli.

Om du har ett fullvärdeförsäkrat hus som brinner ner, ersätts du som regel med ett nytt, likvärdigt hus uppfört på samma plats.

- Men när det gäller mindre brandskador, till exempel rökskador på ytskikt och lösöre, får du normalt förlita dig på att egendomen saneras, fortsätter Peter Stark.

Jämför villaförsäkringar här.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå