2018-07-05

Jämförelse av försäkringar för dig som ska studera eller arbeta utomlands

Om du ska studera eller arbeta utomlands räcker inte en vanlig reseförsäkring. Sådana gäller bara för turister och ersätter oftast inte skador som har samband med arbete eller studier. I vår jämförelse av försäkringar för arbete och studier utomlands kan du se vad som är viktigast att kontrollera när du ska välja försäkring.

Reseförsäkringarna som är anpassade för dig som ska jobba eller plugga utomlands kan ge ersättning för olika kostnader som du kan drabbas av. Du kan till exempel få ersättning för vårdkostnader om du blivit akut sjuk eller råkat ut för ett olycksfall. Det kan också ingå återbetalning av utbildningskostnaden om du blir sjuk eller skadas och måste åka hem i förväg.

- Jämför försäkringarna med varandra. Tänk bland annat på hur försäkringen täcker skadestånd och tvister. Försäkringsbolagen gör nämligen ofta undantag för skadeståndsanspråk och tvister som är kopplade till ditt arbete eller studierna, det vill säga att rättsskyddet och ansvarsskyddet inte gäller. Det har vi valt att lyfta fram i vår jämförelse, så att du kan se skillnaderna, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Jämför också gärna vilket maxbelopp du kan få för saker som du tar med dig på resan. Det skiljer sig åt mellan försäkringarna.

- Värdefulla saker som till exempel en dator anses vara så kallad stöldbegärlig egendom. Sådana saker behöver du vara extra aktsam om för att kunna få ersättning om de t ex blir stulna. Det är också skillnad på hur mycket kontanter som du kan få ersättning för vid en stöld, tillägger Gabriella Hallberg.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå