2018-10-18

Insättningsgarantin - vad gäller för kunder i Nordea och Danske Bank?

Konsumenternas Bank- och finansbyrå har fått frågor av oroliga konsumenter med anledning av att Nordea flyttade till Finland den 1 oktober 2018 och att både Nordea och Danske Bank utreds för penningtvätt. Konsumenterna vill veta vilket skydd som finns för deras insatta pengar.

Insättningsgarantin

Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för sparande på konto. 

- Insättningsgarantin bygger på ett EU-direktiv. Det maximala ersättningsbeloppet inom EU är på motsvarande 100 000 euro, berättar Fredrik Pettersson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Sverige valde år 2016 att knyta insättningsgarantin till kronan i stället för till euron. Därför är den svenska insättningsgarantin maximerad till 950 000 kr, förklarar Fredrik Pettersson

Utländska banker omfattas normalt av en insättningsgaranti i hemlandet

Nordea och Danske Bank är utländska banker som har verksamhet i Sverige genom filialer. De omfattas av insättningsgarantin i moderbolagets hemland.

  • Nordea Bank Apb
    Insättningar i Nordea Bank Abp, filial i Sverige omfattas efter flytten av den finska insättningsgarantin.
  • Danske Bank A/S
    Insättningar i Danske Bank AS, filial i Sverige omfattas av den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden.

Skyddet i Nordea och Danske bank likvärdigt med den svenska insättningsgarantin

- När en utländsk bank som verkar i Sverige har en insättningsgaranti som är mindre generös än den svenska finns det möjligheter för den svenska filialen att ansöka om komplettering, säger Fredrik Pettersson. Om en komplettering beviljas skyddar den svenska insättningsgarantin mellanskillnaden mellan hemlandets insättningsgaranti och den svenska .

Nordea Banks filial i Sverige är ansluten till den svenska insättningsgarantin som ett komplement till den finska insättningsgarantin. Även Danske Banks filial i Sverige är ansluten till den svenska insättningsgarantin som ett komplement till den danska insättningsgarantin.

I och med att båda bankernas filialer ansökt om och beviljats kompletterande insättningsgaranti är skyddet för spararen alltså likvärdigt med det skydd en sparare har i en svensk bank.

Läs mer om svensk insättningsgaranti

Läs mer hos Riksgälden

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå