2016-08-03

Information Sverige tipsar om konsumenternas.se

Informationsverige.se är en webbplats som vänder sig till dig som är ny i Sverige och behöver hitta information om det svenska samhället. Här finns till exempel svar på frågor om hur det fungerar med bostad, sjukvård och utbildning - på flera olika språk. Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå bidrar med information om bank- och försäkringsfrågor.

Hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå kan alla privatpersoner skaffa sig objektiv fakta och få vägledning i bank-, finans- och försäkringsfrågor. Båda organisationerna har samma övergripande uppdrag och vi hjälper konsumenter bland annat genom att:
• tolka villkor
• beskriva lagar och regler
• informera om och jämföra bank- och försäkringsprodukter
• beskriva hur du går vidare om du är missnöjd med ett beslut.

Informera nyanlända

Vi har också en ambition att bättre nå ut till dig som är ny i Sverige och har därför inlett ett samarbete med Information Sverige. I dagsläget länkar de till vår webbplats men vi planerar att tillsammans utöka avsnitten bank och försäkring också på informationsverige.se.

 

Här hittar du informationsverige.se.

Läs mer om vilka försäkringar du behöver.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå