2018-12-11

Information om ersättning för ärr på konsumenternas.se

Många föräldrar kontaktar oss med frågor om ersättning för ärr som deras barn har fått. De undrar hur bolagen gör sina bedömningar och vilken ersättning man har rätt till. Vi har nu utökat vår information om ersättning för ärr med bland annat en steg för steg-guide för hur man ansöker om ersättning.

Ärr kategoriseras från "framträdande" till "synnerligen missprydande". I bedömningen tas till exempel hänsyn till hur långt och brett ärret är och om det är missfärgat eller ojämnt.

- En bra hjälp för att få en uppfattning om vilken kategori barnets ärr borde hamna i är Trafikskadenämndens ärrtjänst. Den har vi länkat till, säger Lisa Halvorsen, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

En annan vanlig fråga är att man ifrågasätter att samma ärr kan ge helt olika ersättning från olika försäkringar.

- Det beror på att försäkringsbolagen använder sig av olika ärrtabeller, säger Karolina Reinholdsson, också hon jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. En del bolag har egna tabeller och andra använder sig av Trafikskadenämndens ärrtabell.

Läs mer om ersättning för ärr.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå