2017-10-20

Inbrott i tomt fritidshus – försäkringen gäller men höga beviskrav

Ofta sker inbrott och stölder i fritidshus under någon period när ägaren inte är där och huset därför ser obebott ut. Mycket av lösöret kan omfattas av din försäkring både vid stöld-, brand- och läckageskador men det kan krävas lite mer för att styrka skadan om det sker under den tid du inte bor där.

Förutom att vi numera möblerar fritidshus med dyrare möbler och inredning, lämnar vi allt oftare även stöldbegärlig egendom i fritidshuset över vintern, som TV, stereo, alkohol och konstverk. Vi lämnar också allt oftare kvar dyrare kläder och sportutrustning.

Försäkringarna för fritidshus liknar främst villaförsäkringar eftersom de bland annat omfattar brand-, läckage- och vissa naturskador som kan skada byggnader. Men försäkringarna brukar också ha ett lösöresskydd på samma sätt som en hemförsäkring. Mycket av ditt lösöre i fritidshuset kan då omfattas av försäkringen vid såväl stöld-, brand- som läckageskador.

Bortaskyddet

Har du inget lösöreskydd i försäkringen kan det så kallade bortaskyddet i din ordinarie hemförsäkring gälla, men då är maxbeloppet du kan få i ersättning mellan 30 000 kr och 100 000 kr beroende på vilken hemförsäkring du har.

Bevisa

- Tänk bara på att oavsett vilken skada du drabbas av i fritidshuset brukar svårigheten att visa på skadan ((du har alltid bevisbördan för till exempel stöld) ) vara större i fritidshus om det sker under en tid när du inte bor där, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Stöldbegärlig egendom

- Tänk också på att lösöreskyddet i fritidshusförsäkringen är begränsat. Du ersätts med högst det försäkringsbelopp du valt. Tänk också på att skyddet visserligen i princip omfattar även stöldbegärlig egendom, som smycken, alkohol och konstverk, men beroende på vilken sorts egendom det rör sig om kan det anses som oaktsamt att lämna kvar sådana saker i fritidshuset. Då kan din ersättning vid en stöld bli nedsatt med kanske 25% eller 50 %, fortsätter Peter Stark.

Åldersavdrag

Om det blir skador på till exempel fönster och dörrar vid ett inbrott kan de ersättas men om de inte är nya blir det åldersavdrag på ersättningen, förutom åldersavdrag på själv den stulna egendomen.

Vissa svårigheter efter obehöriga

Det händer också att personer som saknar tak över huvudet använder tomma fritidshus som bostad.

- Om det är någon obehörig som har utnyttjat huset så kan skador på byggnaden och även saker ersättas på grund av att det är ett inbrott. Däremot har vi noterat att konsumenter kan komma i kläm då andra "obehöriga gäster" i samband med det orsakat både stora och otrevliga skador, kommenterar Peter Stark.

- Jag syftar på att sanering efter vissa skadedjursangrepp brukar ersättas enligt villkoren men att det är mycket osäkert om nödvändig sanering ersätts efter att också en person obehörigt nyttjat huset, avslutar Peter Stark.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå