2016-04-12

Id-skydd i hemförsäkringarna

Ett ID-skydd är inte en försäkring som ersätter skador, kostnader eller ekonomisk förlust i vanlig mening. Däremot kan skyddet hjälpa dig med rådgivning, assistans och rättskydd om du skulle bli utsatt för en ID-stöld, eller ID-kapning som det också kallas.

I allt fler hemförsäkringar börjar det ingå ett så kallat ID-skydd. I en enkät gjord av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument svarade en överväldigande majoritet att de trodde att en sådan försäkring innebär att "jag är skyddad från att någon använder mina personuppgifter".

Så är det inte.

ID-skyddet innebär främst att försäkringsbolaget står för vissa åtgärder om du skulle bli utsatt för en obehörig handling eller ett bedrägeri som rör din personliga identitet (ID-stöld). Åtgärderna kan delas in i tre steg:

  1. I första hand brukar försäkringsbolaget erbjuda rådgivning per telefon (ofta 24h) där de berättar hur du kan förebygga och upptäcka obehöriga handlingar - eller begränsa en redan inträffad handling.
  2. I ett andra steg erbjuder bolagen assistans med att till exempel avvisa betalningskrav och radera betalningsanmärkningar som du kanske har hunnit drabbats av.
  3. Det tredje steget är att bolagen låter den obehöriga handlingen omfattas av det rättskydd som redan ingår i din hemförsäkring. Det vill säga du får använda rättskyddet för att betala dina ombudskostnader om du hamnar i en tvist om till exempel ett betalningskrav.

- De bolag som erbjuder ID-skydd i hemförsäkringen gör det på lite olika sätt. Vissa har ingen rådgivning eller assistans utan konsumenterna får enbart använda rättskyddet och i rättskyddet kan en stor del bli egen kostnad, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Ett par bolag ersätter vissa mindre kostnader som kan uppstå till exempel för att ordna en ny ID-handling, avslutar Peter.

Läs mer om id-skydd

Läs mer om obehöriga transaktioner

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå