2015-11-16

ICA börjar sälja egna försäkringar

Den 1 oktober lanserade sig ICA Försäkring som ett eget försäkringsbolag. ICA har i flera år förmedlat sakförsäkringar men då i samarbete med Moderna Försäkringar.

ICA startar alltså ett eget försäkringsbolag. Bolaget säljer både person- och sakförsäkringar, t ex boende- och bilförsäkringar. Deras nya boendeförsäkringar har fått högre poäng i våra jämförelser av hem- och villaförsäkringar eftersom de fått en bättre omfattning.

- Vi jobbar ständigt med våra jämförelser så att de ska ge en rättvisande bild både av försäkringsbolagens produkter och för konsumenterna, säger Maja Snödahl, jurist på Konsumenterna Försäkringsbyrå.

Flera försäkringsbolag har börjat sälja två, och ibland till och med tre, färdigpaketerade försäkringsprodukter. De kan heta t ex "Bas" och "Plus".

- Vi ger de produkterna olika poäng eftersom innehållet skiljer sig åt, fortsätter Peter Stark, även han jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Om ett mervärde, som t ex allrisktillägg, redan ingår i försäkringsbolagets färdiga produkt får den högre poäng. Vi jämför däremot inte om det går att lägga till eller ta bort mervärden till den färdiga produkten, vilket det ofta går att göra, avslutar han.

Våra jämförelser av försäkringsbolagens villkor och ersättningar är unika på marknaden.

- Vi vill vara en motvikt till den prisfokusering som råder på marknaden och poängbedömer därför i stället innehållet i olika försäkringars, fortsätter Peter Stark. Vi rangordnar vissa försäkringar med poäng (Barn, Bil-, Hem och Villaförsäkringar) för att också göra våra fördjupade jämförelser tydligare och enklare. I poängjämförelserna framgår dessutom hur nöjda bolagets kunder är - i många fall kan vi visa Svenskt Kvalitetsindex betyg på kundnöjdhet.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå