2016-11-14

Hur nöjda är kunderna med försäkringsbolagen?

Svenskt kvalitetsindex (SKI) redovisade i dag årets mätning av hur nöjda kunderna är med sina försäkrings- och pensionsbolag. Våra poängjämförelser av bil-, hem- och villaförsäkringar har nu uppdaterats med de nya resultaten.

Värdena från SKI:s kundnöjdhetsmätningar finns med i många av våra jämförelser med poäng. De värdena påverkar inte vår bedömning av produkterna men konsumenterna uppskattar att vi har med informationen från SKI eftersom de ser den som en viktig del när de ska välja försäkring-

Värdena från SKI i vår jämförelse gäller hur nöjda kunderna i ett visst bolag är, men det finns också fördjupningar i undersökningen som visar hur nöjda konsumenterna är efter en skada.

- Av årets resultat kan vi se att konsumenterna är ungefär lika nöjda som förra året. Däremot är de sjunkande resultaten för bolagens skadehantering en oroande trend. Det är viktigt att försäkringsbolagen lever upp till kundernas förväntningar på det området, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Du kan läsa SKI:s undersökning här.

Här hittar du våra jämförelser av:

Bilförsäkringar

Hemförsäkringar

Villaförsäkringar

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå