2018-04-24

Hur mår din ekonomi - film och folder från Samverkan mot överskuldsättning

Konsumenternas Bank- och finansbyrå har deltagit i regeringsuppdraget Samverkan mot överskuldsättning. Vi vill nu sprida materialet "Hur mår din ekonomi?" som Konsumentverket tagit fram inom ramen för uppdraget.

"Hur mår din ekonomi" består av en film och en folder som är tänkt att vara ett stöd till olika organisationer som möter personer som riskerar att få problem med skulder.

- Konsumentverket har tagit fram materialet för att visa hur man kan ställa frågor kring personernas privatekonomi, hur man kan vägleda och vart man kan hänvisa dessa personer, berättar Cecilia Blomqvist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå och en av flera medarbetare från Konsumenternas Bank- och finansbyrå som medverkat i uppdraget.

Film

Filmen riktar sig till aktörer som i sin roll möter personer som riskerar att få, eller har, skuldproblem. Filmen bygger på sanna berättelser och är drygt två minuter lång. Den får användas fritt.

Länk till filmen Hur mår din ekonomi hittar du här:

Folder

Konsumentverket har också gjort en folder som kan skrivas ut eller beställas kostnadsfritt, fortsätter Cecilia Blomqvist. Foldern kan med fördel användas som ingång i samtal om privatekonomi och skuldsättning. Den visar på möjligheten att göra en självskattning, innehåller privatekonomiska tips och hänvisningar till lokala budget- och skuldrådgivare.

Beställ foldern här: Konsumentverkets publikationsshop,

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå