2017-10-04

Hur gäller din villaförsäkring vid storm?

Om ditt hus drabbas av en skada under en storm kan du ha rätt till ersättning från din villaförsäkring. Vanligtvis betraktas en vindstyrka på minst 21 m/sek som storm. Det är viktigt att du anmäler skadan så snart som möjligt till ditt försäkringsbolag.

Villa

- Du får ersättning för stormskador som drabbar ditt bostadshus, till exempel genom att ett träd eller flaggstången på tomten blåser omkull på huset, säger Andrea Ekeblad-Szanto, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Om stormen skadar ditt yttertak, som takpannor eller takplåtar, ersätts det också.

- Skador på putsen eller skorstensbeklädnaden ersätts däremot bara om ett träd eller något annat föremål träffat huset efter att stormen blåst omkull eller ryckt loss det, fortsätter Andrea Ekeblad-Szanto.

Översvämning

Särskilt för dig som bor vid kusten innebär en storm ofta översvämningsskador. Om skadorna drabbar försäkrade byggnader så ersätts de.

Garage

Stormskador på garage brukar ersättas medan försäkringsskyddet för en fristående carport varierar mellan bolagen.

Tomtmark är oftast undantagen

- Stormskador på din tomtmark, till exempel på träd och buskar, flaggstången eller staketet, ersätts generellt inte. Inte heller skador på växthus. Översvämningsskador ersätts inte heller, om de drabbar din tomtmark eller växthus, utvecklar Andrea Ekeblad-Szanto.

- Har du däremot en allriskförsäkring för din tomtmark, något som kan ingå i din försäkring eller tecknas som tillägg hos vissa försäkringsbolag, kan du få ersättning för vissa skador, avslutar Andrea Ekeblad-Szanto.

Särskilda självrisker

För stormskador gäller en grundsjälvrisk på mellan 1 500 och 3 000 kr beroende på försäkringsbolag. Vid en översvämning är självrisken ofta betydligt högre. Beroende på vilken försäkring du har, kan den ligga mellan 10% och 20% av hela skadan, ofta som lägst 10 000 kr.

 

Här kan du jämföra villaförsäkringar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå