2014-09-30

Högst betyg garanterar en bra ersättning

Vi har i dagarna justerat poängen i våra jämförelser. Generellt tappar försäkringsbolagen något i poäng och i vissa fall förändras rangordningen mellan bolagen.

Orsaken till att vi förändrar våra jämförelser är att vi konsekvent vill jämföra alla produkter mot den bästa möjliga produkten. Och att vi vill väga in i betyget när inte ens den bästa produkten ger en bra ersättning. Ett högt betyg innebär nu alltid en bra ersättning.

Förändringen innebär i ett första steg att vi kommer att jämföra hemförsäkringar på samma sätt som i den nylanserade jämförelsen av villaförsäkringar. Vi jämför nu alltså alla bolag mot det bästa försäkringsbolaget och poängen beror i mindre utsträckning på snittet av bolagen. I nästa vecka gör vi samma sak med bilförsäkringar.

- Om det bästa försäkringsbolaget inte har ett tillräckligt försäkringsbelopp så får inte ens det bolaget "full pott", säger Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Anledningen är att vi vill att kunderna ska kunna lita på att ett högt betyg från oss verkligen är en bra försäkring och inte bara den bästa tillgängliga, avslutar han.

- Vi jobbar ständigt med våra jämförelser för att de ska ge en rättvisande bild både mot försäkringsbolagen och mot konsumenterna, säger Peter Stark, jurist på konsumenterna Försäkringsbyrå.

Jämför hemförsäkringar

Jämför villaförsäkringar

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå