2015-10-29

Hög tid att stänga igen fritidshuset för vintern!

Nu är vintern snart här och det är hög tid att stänga av vattnet i fritidshuset och tömma alla rör för att undvika att de fryser sönder.

Alla fritidshusförsäkringar ersätter läckageskador, men om läckaget beror på att ledningssystem för vatten, värme och avlopp har fryst sönder så är självrisken ofta förhöjd. I många försäkringsbolag är självrisken vid frysskador 10 procent av den totala reparationskostnaden, dock minst den självrisk bolaget tillämpar vid läckageskador, och högst 10 000 kronor. Men självrisken kan vara både högre och lägre så kontrollera vilken självrisk ditt försäkringsbolag tillämpar.

–  Förutom självrisk kan du bli tvungen att betala åldersavdrag på både material- samt arbetskostnader vid återställandet av skadan. Avdraget motsvarar åldern på det material som skadats och som måste bytas ut. Du får därför själv betala mellanskillnaden upp till nypriset för renoveringen. Åldersavdragen varierar mellan bolagen men ligger högst på 10 000 - 105 000 kr, säger Maja Snödahl, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Är du osäker på vad som behöver göras i fritidshuset innan vintern kan du kontakta ditt försäkringsbolag och be om tips. Många försäkringsbolag jobbar skadeförebyggande.

Vilken självrisk samt åldersavdrag som gäller för just ditt försäkringsbolag kan du läsa mer om här

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå