2017-10-26

Hjälpa anhöriga utan fullmakt

Sedan den 1 juli 2017 har du som anhörig rätt att hjälpa en person som inte längre kan ta hand om sin ekonomi med vardagliga ekonomiska uppgifter, även utan fullmakt.

Du som är anhörig behöver inte ha någon fullmakt för att företräda en person som saknar förmåga att ta hand om sin ekonomi. Om det är uppenbart att personen inte klarar av sin ekonomi själv, till exempel på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande, kan du vara ställföreträdare under en period.

- Du får hjälpa till med vardagliga saker, förklarar Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Du kan sätta in pengar på ett konto, till exempel pengar som personen fått på en utbetalningsavi, och du kan flytta eller göra uttag från personens bankkonton, inklusive att göra betalningar via bank- eller plusgiron.

- Däremot får du inte köpa aktier, fonder och liknande, fortsätter Eva Lindström. Inte heller sälja egendom eller ge bort egendom som gåvor.

- Vi har skrivit en sammanfattning på vår webbplats av vad lagen säger om det här, avslutar Eva Lindström. Läs gärna den om du är anhörig till någon som behöver hjälp med ekonomiska frågor.

Läs mer här: Hjälpa anhöriga utan fullmakt

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå