2018-04-10

Hemförsäkringen gäller för en lånedator från skolan – men inte i alla situationer

Ett alternativ till att låna hem en dator från skolan är att bara använda den under skoltid och att låta skolan ta ansvar för datorns förvaring utanför skoltid. Om du lånar hem en dator från skolan har du ett visst skydd genom din hemförsäkring för skador och stöld. Men hemförsäkringen ersätter dig inte i alla situationer.

Tänk särskilt på att aldrig låsa in din lånedator i ditt skåp på skolan när du går hem. Skulle datorn bli stulen då, får du nämligen ingen ersättning från din hemförsäkring.

- Din hemförsäkring - eller dina föräldrars hemförsäkring - täcker egendom som du själv äger, men den kan också gälla för saker som du hyr eller lånar. En lånedator från skolan är ett sådant exempel, berättar Andrea Ekeblad Szanto, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Rån, väskryckning eller överfall?

När du förvarar lånedatorn hemma kan du få ersättning från hemförsäkringen om den skulle bli stulen vid ett inbrott. Men om du däremot tar med dig datorn någonstans, blir din möjlighet att få ersättning vid en stöld betydligt mer begränsad.

- Anledningen är att en dator räknas som stöldbegärlig egendom och stöldbegärlig egendom som du bär med dig utanför din bostad ersätts som regel bara om den rycks ifrån dig vid rån, väskryckning eller överfall, förklarar Andrea Ekeblad Szanto.

Förvara i ett låst skåp eller liknande

- När du är i skolan och inte bär med dig din lånedator måste du låsa in den i ett skåp, låda eller liknande, fortsätter Andrea Ekeblad Szanto. Om datorn blir stulen ur det utrymmet skulle flera försäkringsbolag, men inte alla, betala ut ersättning.. Ta därför reda på hur just ditt försäkringsbolag ersätter dig i en sådan situation.

Försäkringsbolagen kräver dessutom vanligtvis att den som stulit datorn har brutit sig in i skåpet eller det låsta utrymmet för att du ska få ersättning.

Ingen ersättning för en kvarlämnad dator

- Om du lämnar kvar datorn i det låsta utrymmet i skolan när du går hem, kommer ditt försäkringsbolag normalt inte att betala ut någon ersättning till dig om datorn blir stulen, fastslår Andrea Ekeblad Szanto.

Allrisk kan ersätta fler händelser

Har du ett allriskskydd i din hemförsäkring kan du få ersättning även för vissa andra plötsliga och oförutsedda händelser, som till exempel om lånedatorn skadas när du råkar spilla vatten på den eller tappa den i marken.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå