2014-08-21

Har du drabbats av översvämning?

Alla villa- och fritidshusförsäkringar kan ersätta skador efter en översvämning men det du får betala i form av självrisk och eventuella åldersavdrag varierar mellan bolagen.

En förutsättning för att en skada ska betraktas som en översvämningsskada är att den uppstår i samband med skyfall. Med det menas att det regnar minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn.

Försäkringarna ersätter skador på din villa eller fritidshus när skadorna orsakats av att vattnet rinner in från markytan genom en ventil, dörröppning eller fönster. Eller om det inomhus trängt upp vatten genom någon avloppsledning. Skador som däremot beror på dålig dränering ersätts inte. Inte heller skador som drabbar tomtmarken.

Skulle det vara så att du inte kan bo kvar i ditt hus medan skadan åtgärdas så har alla försäkringsbolag möjlighet att ersätta merkostnader för annat boende.

Skillnader i självrisker och åldersavdrag

Självriskerna för översvämningsskador varierar mellan 0 kr och 10% av skadekostnaden (eller minst 10 000 kr).

- I princip finns det inga skillnader mellan bolagen vilken sorts översvämningsskador de ersätter, säger Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Men är de skadade byggnadsdelarna inte nya kan försäkringsbolagen göra åldersavdrag. Det innebär att ersättningen minskas med olika belopp beroende på hur gammal egendomen är. Det maximala åldersavdraget bolagen gör vid en och samma skada varierar mellan 10 000 kr och 105 000 kr. Det är alltså bättre med ett bolag som bara gör åldersavdrag med 10 000 kr, avslutar han.

Här kan du jämföra skillnader i åldersavdrag och självrisker för villaförsäkringar och fritidshusförsäkringar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå