2018-06-07

Har ditt barn tillräcklig försäkring på sommarlovet?

I många skolor börjar sommarlovet nu på fredag den 8 juni. Många barn behöver därför ett kompletterande försäkringsskydd.

Barn omfattas under skoltid av skolans eller förskolans olycksfallsförsäkring, som visserligen också gäller på fritiden i många fall. Men du bör kontrollera vad som gäller i din kommun och dessutom fundera på att komplettera skolförsäkringen med en barnförsäkring. Skolförsäkringen är bara en olycksfallsförsäkring och inte ett heltäckande skydd.

- De flesta barn som drabbas av svåra, livslånga handikapp gör det på grund av sjukdom och inte på grund av olycksfall. Därför bör man som förälder teckna en privat barnförsäkring som komplement. Den försäkringen kan ge ersättning både vid sjukdom och olycksfall, säger Lisa Halvorsen, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.


Här kan du läsa mer om hur du ska tänka när du väljer barnförsäkring och här kan du jämföra barnförsäkringar

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå