2015-03-31

Hallå konsument – en nationell konsumentupplysning

Idag öppnar Hallå konsument, en tjänst dit alla Sveriges konsumenter kan vända sig för att få svar på sina frågor om rättigheter vid köp. Konsumentverket står bakom tjänsten och utgör ett nav för oss konsumentbyråer och myndigheter som bidrar med vår respektive expertis.

Tjänsten Hallå konsument består av flera olika kontaktvägar. Du kan antingen kontakta vägledare som svarar på frågor via telefon, e-post, brev, chatt och Facebook. Eller så kan du söka svar på webbplatsen hallakonsument.se.

- Vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå bidrar med fakta till den nya webbplatsen och har varit med och påverkat utformningen av tjänsten på både strategisk och operativ nivå sedan projektet startade i oktober 2013, berättar Eva Solum, kommunikatör på både Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vi har också med en representant i det strategiska råd för konsumentfrågor som regeringen utsett, tillägger hon.

Kontakt och webb

Vägledarna i Hallå konsument är anställda av Konsumentverket och svarar på övergripande frågor om köp, avtal, reklamationer och hållbara val. Om du har frågor som bäst hanteras av någon annan myndighet, konsumentbyrå eller din egen kommuns konsumentverksamhet hänvisas du vidare.

- Precis som förut kommer t ex vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå att hålla vår egen vägledning för bank-, finans-, försäkrings- och pensionsfrågor öppen dagligen, meddelar Eva Solum.

Fakta om Hallå konsument

Konsumentverket samordnar tjänsten i samarbete med tolv andra myndigheter, kommunernas konsumentverksamhet och de fyra konsumentbyråerna.

Vägledningen är öppen vardagar kl. 9-17.

Kontaktvägar

webb: hallakonsument.se telefon: 0771 – 525 525 e-post: info@hallakonsument.se facebook: facebook.se/hallakonsument

Läs mer om tjänsten hos konsumentverket.

Logotyp för Hallå konsument

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå