2017-09-06

Gör alltid en egen besiktning när du ska köpa hus

Det är vanligt att den som säljer sitt hus tecknar en dolda fel-försäkring för att skydda sig mot krav från köparen om det skulle vara så att köparen upptäcker dolda fel efter sitt tillträde.

När säljaren tecknar en dolda fel-försäkring görs en besiktning av huset för att dokumentera i vilket skick huset är.

- Det är viktigt att tänka på att den besiktningen bara är en besiktning för säljarens räkning. Det är ett vanligt missförstånd att den besiktningen också räcker för att du som köper ska ha uppfyllt din undersökningsplikt. Men som köpare måste du alltid göra en egen besiktning av huset, understryker Andrea Ekeblad Szanto, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Du kan antingen utföra besiktningen själv eller anlita någon sakkunnig besiktningsman, avslutar Andrea Ekeblad Szanto.

Läs mer om Dolda fel-försäkringar

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå