2018-05-15

Glöm inte trafikförsäkringen för din motorcykel eller registrerade moped

Motorcyklar och registrerade mopeder måste alltid vara trafikförsäkrade när de inte är avställda, precis som bilar. Om du kör utan försäkring har Trafikförsäkringsföreningen (TFF) rätt att ta ut en trafikförsäkringsavgift för den period som du kör oförsäkrad.

Om försäkringen för din bil, motorcykel eller registrerade moped har gått ut, så håller försäkringsbolaget fordonet försäkrat under en uppsägningsperiod. Den obetalda försäkringspremien förs över till Trafikförsäkringsföreningen (TFF). Om du inte försäkrar fordonet på nytt - eller ställer av det hos Transportstyrelsen - börjar TFF ta ut en avgift när uppsägningsperioden har gått ut.

- Den avgiften är mycket högre än vad det kostar att ha fordonet trafikförsäkrat, säger Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Avgiften är för närvarande drygt 116 kr per dag för bilar, för tung motorcykel 139 kr per dag och för registreringspliktiga mopeder 28 kr per dag. Trafikförsäkringsföreningen debiterar dock alltid lägst 200 kronor. När du betalar trafikförsäkringen på nytt börjar den nya försäkringen gälla från det datum betalningen kommer in till försäkringsbolaget.

- Det är bara lag på att ha trafikförsäkring, utvecklar Helen Bernerfalk. Men om du vill kunna få ersättning för till exempel maskinskador, eller om motorcykeln eller mopeden skulle bli stulen, behöver du ha minst en halvförsäkring.

Vill du dessutom ha möjlighet att få ersättning för en plåt- eller lackskada behöver du ha en vagnskadeförsäkring, som ingår i en helförsäkring.

På vår webbplats kan du läsa mer om vad t ex halv- och helförsäkringar ersätter .

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå