2015-12-18

Glöm inte att blåsa ut ljusen!

Levande ljus är vackra och stämningsfulla men utgör samtidigt en vanlig brandorsak. Julmånaden är den tid på året då det sker flest villabränder. Lämna därför aldrig levande ljus utan uppsikt.

Det flesta bränder börjar på eftermiddagen när det mörknar men de största bränderna inträffar på natten när alla sover och branden därför inte upptäcks i tid.

- Ha därför flera brandvarnare hemma och se till att de fungerar, säger Maja Snödahl, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Skydd i villahemförsäkringen

Du har ett skydd för brandskador på ditt hus genom din villaförsäkring. Om du har en villahemförsäkring är även din lösa egendom, dvs möbler, kläder, hemelektronik etc, inräknade i skyddet. Du kan också få ersättning för merkostnader om du behöver ha ett annat boende medan ditt hus repareras. Det är bara om du varit grovt vårdslös eller uppsåtligen framkallat skadan som ersättningen kan sättas ned eller utebli.

Om du har ett fullvärdeförsäkrat hus som brinner ner, ersätts du som regel med ett nytt, likvärdigt hus uppfört på samma plats.

- Men när det gäller mindre brandskador, t.ex. rökskador på ytskikt och lösöre, får du normalt förlita dig på att egendomen saneras, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Läs mer om hur och vad ditt bolag ersätter brand:

Jämför hemförsäkringar

Jämför villaförsäkringar

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå