2014-02-21

Gemensam standard för pensionsprognoser

Under hösten 2013 enades staten och pensionsbranschen om en gemensam standard för beräkning av pensionsprognoser. Både Pensionsmyndigheten och Minpension.se har gått över till att använda den nya standarden, och från idag även Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Syftet med en gemensam prognosstandard är att den försäkrade ska få en bra och likartad prognos oberoende av var prognosen presenteras. Detta genom att aktörer använder samma antaganden vid en beräkning av en pensionsprognos.

Konsumenternas Försäkringsbyrå anser att rekommendationen om en gemensam prognosstandard är ett steg i rätt riktning för att underlätta för konsumenter inom pensionsområdet.

På vår webbplats har vi två beräkningsfunktioner inom pensionsområdet. En avseende avgifter och en gällande kostnaden för efterlevandeskydd.

- Den effekt som konsumenten kommer märka i våra beräkningsfunktioner, är att det redovisade pensionskapitalet kommer bli något lägre än tidigare. Det beror på att avkastningsantagandet i prognosstandarden är lägre än det som användes tidigare, säger Marcus Lindenius, ekonom på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Till våra beräkningsfunktioner;

Avgiftsberäkning

Kostnad efterlevandeskydd

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå