2018-11-12

Går det att försäkra sig mot bedrägerier?

Konsumenternas Försäkringsbyrå deltog den 22 oktober i ett seminarium om bedrägerier mot äldre. Seminariet anordnades av Polisen, Brottsofferjouren, PRO och SPF Seniorerna. Trygghetskommissionens* ordförande Fredrik Reinfeldt inledningstalade och Försäkringsbyråns chef Anna-Karin Baltzari Danfors berättade om försäkringsläget efter en så kallad id-stöld. Dessutom behandlade seminariet stöd till vittnen och drabbade och avslutades med ett panelsamtal mellan politiker, organisationer och myndigheter. Seminariet filmades och finns tillgängligt på SVT Forum.

Vad gör du efter ett bedrägeri där någon obehörig använt dina personuppgifter, en så kallad id-stöld? Kan du få hjälp?

I allt fler hemförsäkringar börjar det ingå ett så kallat ID-skydd. ID-skydd säljs också av andra företag än försäkringsbolag och kan då innehålla andra saker.

I en enkät gjord av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument svarade en överväldigande majoritet tillfrågade att de trodde att ID-skyddet i försäkringen innebär att "jag är skyddad från att någon använder mina personuppgifter".

Så är det inte.

- Ett ID-skydd innebär främst att försäkringsbolaget står för vissa åtgärder om du skulle bli utsatt för en obehörig handling eller ett bedrägeri som rör din personliga identitet (ID-stöld), berättar Anna-Karin Baltzari Danfors.

Åtgärderna kan delas in i tre steg:

  1. I första hand brukar försäkringsbolaget erbjuda rådgivning per telefon (ofta 24h) där de berättar hur du kan förebygga och upptäcka obehöriga handlingar - eller begränsa en redan inträffad handling.
  2. I ett andra steg erbjuder bolagen assistans med att till exempel avvisa betalningskrav och radera betalningsanmärkningar som du kanske har hunnit drabbats av.
  3. Det tredje steget är att bolagen låter den obehöriga handlingen omfattas av det rättskydd som redan ingår i din hemförsäkring. Det vill säga du får använda rättskyddet för att betala dina ombudskostnader om du hamnar i en tvist om till exempel ett betalningskrav.

Har du ett ID-skydd i din hemförsäkring?

- Vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå tycker att det viktigt att öka kännedomen om att det finns ett ID-skydd i många hemförsäkringar, säger Anna-Karin Baltzari Danfors. Kontrollera i vår jämförelse av hemförsäkringar eller direkt med ditt försäkringsbolag om du har det eller inte.

Se seminariet på SVT Forum.

*Trygghetskommissionen är tillsatt av Svensk Försäkring, försäkringsföretagens branschorganisation som tillsammans med Konsumentverket och Finansinspektionen är huvudman för Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå