2017-02-23

Förstärkt rätt till bankkonton och tilläggstjänster dröjer

De nya reglerna från EU:s så kallade betalkontodirektiv har blivit försenade. Reglernas syfte är att säkerställa att alla konsumenter får tillgång till grundläggande banktjänster som bankkort och online-betalningar.

Enligt EU:s betalkontodirektiv är det av största vikt att alla konsumenter får tillgång till billiga betaltjänster, speciellt konsumenter med ekonomiska problem. Den som utesluts från grundläggande betaltjänster kan behöva betala räkningar kontant över disk, något som blir mycket dyrare och medför praktiska problem.

De nya EU-reglerna skulle ha varit införda i svensk lag redan den 18 september 2016 men är nu kraftigt försenade. Det finns inget datum bestämt för när reglerna träder i kraft och det kan enligt uppgift dröja till sommaren 2017.

- Vår erfarenhet är att vissa konsumentgrupper har problem att få bankkonton och tilläggstjänster och att dagens lagstiftning och allmänna råd inte lyckats lösa den situationen, säger Fredrik Nordquist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Läs mer i vår blogg.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå