2014-11-11

Förslag på slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Regeringen har föreslagit att avdragsrätten för privat pensionssparande ska tas bort. De sparformer som påverkas är privata pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande (IPS). Som förslaget ser ut nu kommer du att kunna spara endast 1 800 kr med avdragsrätt under nästa år och inget alls med avdragsrätt under 2016.

Det förslag som regeringen lagt fram innebär i första hand en sänkning av avdragsrätten för privat pensionssparande, från nuvarande 12 000 kr per år till 1 800 kr under 2015. Detta gäller både privata pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande (IPS ). Under 2016 är tanken att avdragsrätten ska försvinna helt.

Om avdragsätten slopas innebär det att du inte får göra avdrag i din deklaration för de pengar du sätter av till privat pensionssparande. Men när du tar ut pensionen får du dock som förut betala inkomstskatt på utbetalda belopp.

Vad behöver du tänka på om förslaget går igenom?

Om förslaget går igenom ska du kanske inte spara mer än det belopp du har rätt göra avdrag för under 2015. Om du sparar via autogiro bör du ändra sparbeloppet så att det inte överskrider 150 kr per månad.

Det pensionskapital du redan har sparat ihop berörs inte av förslaget, utan det kommer att fortsätta att förvaltas som tidigare. Men om du har ett efterlevandeskydd kopplat till pensionsförsäkringen, kan det komma att påverkas om du slutar att betala in till den. Kontakta ditt bolag för att kontrollera ditt försäkringsavtal.

Alternativ till privat pensionssparande?

Även om det avdragsgilla pensionssparandet enligt förslaget kommer att försvinna så finns det andra sätt att fortsätta spara till din pension, t ex i en kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto. Under fliken Spara på vår webbplats kan du läsa mer om olika sparformer.

Är du egen företagare eller saknar tjänstepension?

Om du är egenföretagare eller saknar tjänstepension i din anställning gäller andra regler för avdragsgillt, privat pensionssparande. Då kan du även fortsättningsvis sätta av motsvarande 35% av inkomsten i din näringsverksamhet eller av din lön upp till max 10 prisbasbelopp. Läs mer på skatteverket.se

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå