2015-03-12

Förslag på amorteringskrav för nya bolån

Konsumenternas Bank- och finansbyrå har sedan en tid tillbaka fått frågor från konsumenter som undrar hur Finansinspektionens förslag till krav på amortering av nya bolån kommer att påverka dem och vad som egentligen menas med nya bolån.

Finansinspektionen har nu tagit fram ett förslag på hur amorteringskraven för nya bolån ska se ut. Förslaget innebär flera saker, bland annat att den som tar ett nytt lån ska amortera ner det till 50 procent av bostadens värde. Om man fått belåna sin bostad till över 70 procents belåningsgrad ska lånet amorteras ned med 2 procent av urspungliga lånebeloppet varje år. Om belåningsgraden är under 70 procent ska man amortera minst 1 procent varje år ned till 50 procents belåningsgrad.

Enligt förslaget räknas följande som nya bolån:

  • lån för att köpa en ny bostad (där bostaden är säkerhet för lånet)
  • nya lån för att bekosta till exempel reparationer
  • lån som utökar ett befintligt lån Amorteringskravet gäller bara för det utökade lånet, som ska amorteras ner tills den totala belåningsgraden är 50 procent eller till dess det nya lånet är helt återbetalt.

I förslaget ingår att det ska vara möjligt för bolåneinstituten att göra undantag från kraven, om det finns särskilda skäl som till exempel arbetslöshet, dödsfall i familjen eller sjukdom.

Amorteringskraven utgår från bostaden värde. En omvärdering av bostaden, som skulle leda till en lägre belåningsgrad, får som huvudprincip bara göras var femte år.

Av underlaget till förslaget framgår att Finansinspektionen inte gör något undantag för de så kallade seniorlånen.

Förslaget skickas nu ut på remiss och är tänkt att börja gälla för alla nya bolån från och med den 1 augusti. Kraven gäller däremot inte för den som bara vill byta bank.

Läs mer på Finansinspektionens webbplats

Använd gärna våra kalkyler för att räkna på

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå